Hành Tinh

Bắt nguồn từ tinh thần tiên phong và cam kết lâu dài hướng tới sự bền vững, chúng tôi, ở tất cả các bước của vòng đời sản phẩm,
gắn liền với hoạt động một cách bền vững nhất.

Trong hơn 25 năm, evian đã bị lay động bởi tham vọng môi trường mạnh mẽ, vốn là cốt lõi của chiến lược thương hiệu cùng với các dự án đổi mới của mình, để đáp ứng nhu cầu hydrat hóa của người tiêu dùng tại hơn 140 quốc gia.

Hành trình bền vững của chúng tôi tập trung vào 3 trụ cột:
tài nguyên nước, các-bon và nhựa.

Khám phá nơi phép màu xảy ra.
Thực hiện theo hành trình được thực hiện bởi từng giọt evian:

NGUỒN NƯỚC

Trong hơn 25 năm, chúng tôi đã đổi mới và làm việc với hệ sinh thái địa phương ở Evian-les-Bains để bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và cam kết cho một tương lai bền vững. Sở hữu mọi thứ với thiên nhiên, evian đang hợp tác với các nhà thủy văn học để quản lý bền vững tài nguyên nước cho các thế hệ tương lai.

Chúng tôi tôn trọng chu kỳ tự nhiên của nước bằng cách không bao giờ lấy nhiều hơn tự nhiên bổ sung theo quy định của châu Âu.

Năm 1992, evian đồng sáng lập Hiệp hội bảo vệ Impluvium nước khoáng (được gọi là APIEME) cùng với 13 đô thị xung quanh khu vực lưu vực. Quan hệ đối tác công-tư này nhằm mục đích cân bằng việc bảo tồn tài nguyên nước khoáng thiên nhiên evian và phát triển nông nghiệp địa phương bền vững trong khu vực lưu vực.

Sự quan tâm của chúng tôi đối với nguồn evian đã cho phép chúng tôi vào năm 2008 trở thành nước khoáng thiên nhiên đầu tiên với khu vực lưu trữ được công nhận là vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế bởi Công ước Ramsar, đối tác của UNESCO.

CÁC-BON

Evian là thương hiệu Danone toàn cầu đầu tiên trở thành trung tính Các-bon vào năm 2020.

Là một thương hiệu có trách nhiệm, Evian cam kết giảm dấu chân môi trường của mình ở mỗi bước trong vòng đời của chai, từ việc khai thác đến sản xuất, từ vận chuyển đến tái chế.
Chúng tôi làm việc tích cực và liên tục để giảm lượng khí thải carbon của chúng tôi.

Nhờ các kế hoạch hành động mạnh mẽ, chúng tôi đã đạt được mức giảm 40% CO2/L từ năm 2008 đến 2012 về lượng khí thải các-bon toàn cầu. Bên cạnh kế hoạch hành động giảm các-bon toàn cầu của Evian, thương hiệu đã hợp tác từ năm 2008 với Quỹ Các-bon sinh kế để giúp bảo tồn và khôi phục hệ sinh thái liên kết với nước và làm việc với cộng đồng địa phương của họ.

We aim for zer
Không rác thải chai nhựa