Nước khoáng Evian

Nước khoáng Evian

Nước khoáng Evian bắt nguồn từ mưa và tuyết đọng lại trên khu vực lưu vực, một địa điểm có niên đại hàng nghìn năm ở trung tâm dãy núi Alps của Pháp được bao quanh bởi những ngọn núi và sông băng.

Nước khoáng thiên nhiên Evian thành phần khoáng sản độc đáo, không đổi, được tạo ra qua nhiều năm lọc chậm qua đá ngầm, phản ánh sự độc đáo của lãnh thổ mà nó bắt nguồn. nước khoáng Evian có bản sắc và hương vị riêng.