Thương hiệu Evian

Để đảm bảo có một tùy chọn phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng.

tại mọi thời điểm của cuộc sống, bất cứ nơi nào họ đi,

Evian có một ưu đãi thuận tiện mà ngay lập tức cho bất cứ dịp nào.

Evian có chất điện giải tự nhiên góp phần vào bản chất hương vị dự định.

 

Thành phần khoáng (mg/l)

 

Calcium Ca++80 / Magnesium Mg++26 / Sodium Na+6,5 / Potassium K+1 / Silica Si02 15

Bicacbonat HC03360 / Sulfates S0414 / Chlorides CI10 / Nitrates N033,8

Chất rắn hòa tan tại 180°C: 345mg/l 

Cân bằng trung tính pH = 7,2

Sản phẩm cao cấp
---
22 cL
-
33 cL
-
50 cL
-
75 cL Sport
-
1 L
-
1,25 L
-
Sản phẩm cho bé
Kỷ niệm 90 năm của bản gốc thật
33 cL Sport
© Disney
33 cL Sport
© Disney
33 cL Sport
© Disney
33 cL Sport
© Disney
33 cL Sport
© Disney
33 cL Sport
© Disney
Chai thuỷ tinh
Có sẵn ở cafe, khách sạn, nhà hàng
33 cL
-
75 cL
-
Mua ở đâu?

Tìm sản phẩm Evian tại :

Hotline: 028-3840-0000